top of page

תכנון פיננסי מותאם אישית

בונים עבורך אסטרטגיה אופטימלית לניהול כל המוצרים הפיננסים.

בניית אסטרטגיה פיננסית

מגל השקעות

מגל השקעות מציעה תכנון פיננסי אסטרטגי מותאם אישית, הכולל מיפוי ואופטימיזציה של כלל הנכסים, שימוש בכל תיקוני המס הרלוונטיים, השקעות אלטרנטיביות, ניתוח התיק הפנסיוני תוך שימוש בפתרונות פיננסיים ייחודיים ויצירתיים.

בלוג

הבלוג באתר מתמקד בזיהוי הזדמנויות מסחר בחברות ציבוריות הממוקמות באופן הטוב ביותר לכבוש יעדים ומטרות בתחום

החדשנות המשבשת באמצעות רכישת כלים פיננסים ביניהם מניות, אופציות, חוזים עתידיים, אג"ח, אופציות חוזים, תעודות סל, מוצרים מובנים וקרנות נאמנות.

המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם.

כל סוגי ההשקעות והמסחר משלבים סיכון פיננסי ודורשים מיומנות, ידע והבנת הסיכונים, ואינם מתאימים לכל אדם.

לפני קבלת החלטה על השקעה או מסחר יש לקחת בחשבון את מטרות ההשקעה ו/או המסחר, רמת הניסיון והיכולת לספוג הפסדים כתוצאה מכך. בנוסף, יש לקחת בחשבון שביצועים קודמים אינם יכולים להוות מדד על ביצועיהם העתידיים של מכשירים פיננסים.

הייחודיות 
שלנו

אמינות
ויחסי אנוש

השקעות
אלטרנטיביות

מומחים בניהול תיקים בסכומים גדולים

תכנון
והטבות מס

Workplaces
Couple Sitting with Financial Advisor

תכנון והטבות מס

בשנים האחרונות, חלו שינויים במיסוי שוק ההון, כגון תיקון 3, תיקון 190 , מס עיזבון על ניירות ערך אמריקאים והאפשרות לנהל קרנות השתלמות וגמל דרך IRA (חשבון פרישה אישי).

המטרה היא לנהל את התיק הפיננסי והפנסיוני במבנה פטור ממס רווח הון ו/או במסלול מס נדחה ו/או במס רווח הון מופחת. לבצע תכנון והקמת נאמנויות מס לצרכים משפחתיים ועוד.

השקעות אלטרנטיביות

במטרה להקטין סיכון ותנודתיות לאורך שנים יותר ויותר משקיעים וחוסכים נעזרים באפיקי השקעה מתקדמים אלטרנטיביים שמאפשרים חשיפה להשקעות חוץ בורסאיות יציבות כמו נדל"ן מניב, תשתיות, מרכזים רפואיים ועוד.

השקעות אלטרנטיביות איכותיות מאפשרות להניב תוחלת תשואות של כ-6-12 אחוז, כמעט ללא מתאם לנעשה בשווקים ומהווים חלק חשוב ומשמעותי מכל תיק השקעות יעיל.

Modern Office
Family

תכנון פיננסי

תכנון הפיננסי נכון נעשה בהתסכלות רחבה כדי למנוע כפילויות בעלויות ומס ולוודא שכספי הלקוח מפוזרים כראוי ללא כפל השקעה. תכנון כזה משפר את צמיחת הכספים לאורך שנים ומשפר את רמת החיים בפרישה.

תכנון פיננסי מקיף נותן תמונה מלאה לנכסים נועד כדי להבהיר את העתיד שלכם, לתת לכם שקט וניהול נכון למשאבים שעומדים לרשותכם שנצברו לאורך שנים ולפעמים כל החיים.

Stocks

כמה שווה תוספת תשואה על תיק של 5 מיליון למשך 5 שנים?

ההבדל בשיווי התיק לפי תוספת תשואה שנתית באחוזים (בציר ה-Y)

6%

1,691,333 ש"ח

5%

1,381,333 ש"ח

4%

1,081,333 ש"ח

3%

951,333 ש"ח

צרו איתנו קשר וניצור לך ולמשפחתך עתיד פיננסי חזק באמצעות תיקי השקעות שיניבו תוחלת תשואה מקסימלית.

bottom of page